MEDLEMSBREV 1/2020

Bästa medlemmar i LC Parainen-Pargas

Corona

Vi lever i konstiga tider. Detta har ingen någonsin upplevt förut och hoppeligen behöver vi inte se det igen. Vi iakttar likväl myndigheternas föreskrifter. Många av oss hör till riskgrupperna och vi försöker så gott det går följa direktiven. Om behov föreligger kan vi hålla kontakt med varandra, men vi torde ha anhöriga, som vid behov kan sköta oss. Vi kommer likväl i håg att hålla oss i form med att motionera och röra oss utomhus. Syrebyte i lungorna stärker vår grundkondition. Vi bryr oss om varandra.

Insamlingen av flaskreturkvitton

Äntligen har vi fått officiellt lov att fortsätta insamlingen och byttan är igen på sin plats. De flaskor vi samlat i våra lager, kan vi nu returnera och droppa ner kvittot i byttan.

Klubbafton och valmötet i april

Vår följande sammankomst är till följd av påsken framflyttad till torsdag 16.4. Utgångspunkten är att vi möts i Kamu, om restaurangen är öppen. Utrymmet är bokat från kl 18.00. Likväl får vi bereda oss på att hålla mötet som e-postmöte. Var och en medlem har e-postadress, så det torde lyckas. Om detta mera senare. Första april har vi inget möte.

Bantalko i DiscoGolfPark

Preliminär talkodag är 15.4.2020. Vi följer dock med läget och tar kontakt senare.

Nu sköter vi oss själva och varann och motar epidemin minsann. På våra egna håll du och jag. I framtiden randas en bättre dag.

Björn